Over ons

Onze missie

Iedereen moet zonder enige hinder zijn eigen specialiteiten kunnen benutten.

Onze visie

Iedereen moet de gelegenheid hebben om zijn eigen specialiteiten te benutten. Dit moet mogelijk zijn zonder dat men zich daarvoor hoeft te confronteren met zaken uit een ander vakgebied. Dautzenberg ontzorgt haar klanten van alle ICT gerelateerde zaken. Om dit te bereiken volgen we een strategie die op drie pijlers is gebaseerd: constante kennisverrijking, vereenvoudigen en persoonlijk contact.

Dautzenberg ontneemt al uw zorgen

Voor al onze aangeboden producten en diensten fungeert Dautzenberg als SPOC (Single Point Of Contact). Concreet betekent dit dat Dautzenberg de regie voert over alle ICT gerelateerde zaken met als doel het ontzorgen van de klant.
Het hele traject bij 1 partij, hoe handig is dat? Wij helpen u van A tot Z!